Rekrutacja Animatsuri
Cześć!
Jeśli tutaj jesteś, to najprawdopodobniej jesteś zainteresowany wstąpieniem w szeregi wolontariuszy Stowarzyszenia Animatsuri. Przed Tobą znajduje się formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest pierwszym krokiem do zasilenia naszych szeregów. Uzupełnij dokładnie wszystkie pola. Na zgłoszenie staramy się odpowiedzieć w ciągu dwóch tygodni. Preferowaną ścieżką kontaktu jest Facebook, dlatego tam wyczekuj wiadomości*. Prosimy o cierpliwość, bo odpowiadamy na każde zgłoszenie, jednak przy ich dużej ilości może to potrwać nieco dłużej.

* Jeśli nie posiadasz konta na portalu Facebook i/lub nie uda nam się nawiązać kontaktu oczekuj kontaktu mailowego/telefonicznego.

Imię i nazwisko *

Ksywka *

E-Mail * (Sprawdź dwa razy!)

Data urodzenia *

Miejsce zamieszkania *

Numer telefonu

Link do social mediów (facebook, discord) *

Doświadczenie w wolontariacie *

Dlaczego chcesz dołączyć do ekipy *

Skąd się dowiedziałeś/aś o rekrutacji *

Jeśli polecił cię ktoś z ekipy wpisz poniżej jego ksywkę lub imię i nazwisko

Zgody na przetwarzanie danych:Wybierz sekcje które Cie interesują? *


* Pola wymagane

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych jest Stowarzyszenie Animatsuri, ul. J. Szanajcy 16a m. 9, 03-481 Warszawa, numer KRS: 0000332054.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: rezerwacje@animatsuri.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.
Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:
* art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane;
Dane osobowe będą przetwarzane przez osoby wskazane przez zarząd jako osoby odpowiedzialne za rekrutację.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji lub do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą.
Przysługuje Panu/Pani (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):
* prawo dostępu do danych;
* prawo żądania sprostowania danych;
* prawo do usunięcia danych;
* prawo do ograniczenia przetwarzania;
* prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;
* w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.